Strip-metoden

Jämför priser och se om metoden passar dig

En metod som passar såväl vid manligt som kvinnligt håravfall

Håravfall eller kala fläckar i hårbotten är något som kan drabba både kvinnor och män i olika åldrar. Dessa problem går att åtgärda genom att göra en hårtransplantation med den så kallade Strip-metoden. Tekniken, som används både i Europa och Turkiet, lämpar sig mindre bra för dig som föredrar att vara snaggad eller ha en kortklippt frisyr med rakade partier, eftersom de ärr som bildas när kirurgen skär ut den smala remsan med hårsäckar som ska transplanteras, syns mer i hårbottnen än vid andra transplantationstekniker, till exempel FUE-metoden. Ärren som bildas i de område dit hårsäckarna transplanteras är dock mindre synliga.

En hårtransplantation som genomförs med Strip-tekniken ger ett permanent resultat. Ett generellt pris för hårtransplantation är svårt att ge eftersom totalkostnaden varierar beroende på dina personliga preferenser och önskemål gällande transplantationen samt hur din hårväxt ser ut. En tumregel är att ju fler remsor med hårsäckar som behövs för att få fram det antal grafts som krävs, desto högre blir i regel priset.

Hur tas de nödvändiga hårfolliklarna under en Strip-hårtransplantation?

När du vill förbättra din egen hårväxt eller motverka flintskallighet är en hårtransplantation i Sverige eller Turkiet ett bra och säkert val. För att kunna göra hårtransplantationen börjar kliniken med att lossa ett eller flera smala hudflikar med hårsäckar från huvudsvålen på bakhuvudet. Har du en tät hårväxt med tjocka hårstrå på donationsstället, behöver kliniken i regel inte göra mer än ett ingrepp för att få ett fullgott och tillfredsställande resultat.

När det antal grafts (hårsäckar) som behövs för en transplantation med Strip-metoden är tagna drar kirurgen ihop sårkanterna från det omgivande skinnet och syr ihop såret. Sårytan är helt läkt inom två veckor och stygnen tas då bort. Huden från donationsstället delas med hjälp av ett mikroskåp först upp på tvären och därefter separerar kliniken en hårsäck i taget från hudfliken. Hårsäckarna transplanteras sedan fram- och upptill på skalpen med hjälp av en specialpincett. Varje hårfollikel placeras med stor precision och med hänsyn till hårets naturliga växtriktning och struktur för att slutresultatet ska bli optimalt.

Vilka för- och nackdelar finns det med Strip-metoden?

Beroende på dina personliga preferenser och naturliga hårväxt är olika metoder för hårtransplantation mer eller mindre lämpliga. Strip-metoden är den teknik som flyttar den största mängden hårsäckar från den mest optimala donatorytan, det vill säga bakhuvudet. Här är hårväxten ofta riklig och hårstråna är i regel kraftigare än på huvudets sidor. Om du tidigare har gjort flera hårtransplantationer med FUE-tekniken och gränsen för hur mycket håret kan tunnas ut är nådd, är det fortfarande möjligt att göra en transplantation med Strip-tekniken. Det ärr som uppstår när såret vid donatorstället sys ihop kan lätt döljas med det omgivande håret, förutsatt att du inte har en mycket kortklippt frisyr.

Kvinnor som gör en hårtransplantation på en hårklinik gör det så gott som uteslutande med FUT-metoden, som Strip-tekniken också kallas. Anledningen är att det räcker med att raka av håret på och precis runt den smala hudflik där hårsäckarna som ska transplanteras tas och inte hela bakhuvudet, något som krävs vid exempelvis FUE-metoden. Donatorställets placering i bakhuvudet gör att det är enkelt att dölja såväl det läkande såret som ärret det efterlämnar genom att kamma över håret som växer runt donatorstället. För både kvinnor och män tar det ungefär en vecka innan donationsställena är väl dolda, för att inte säga osynliga, under det återväxande håret så länge det inte klipps kortare än 15 millimeter.

När går det att börja se resultat vid FUT-metoden?

Att utföra en hårtransplantation i Sverige är ett stort ingrepp och även om operationssåret vid donatorstället är helt läkt efter cirka tio dagar tar det lite längre tid innan du ser resultat vid Strip-metoden. Beroende på det antal grafts som har transplanterats kan du uppleva en viss smärta innan de små sår som transplantationspincetten gör i skalpen är helt läkta. 1 – 2 veckor efter att du har gjort hårtransplantationen slutar det transplanterade håret, som i mångt och mycket känns som skäggstubb, att växa. Det är inte ovanligt att det transplanterade håret faller av, men det behöver inte heller bli så. Under cirka fyra månader framåt anpassar sig hårsäckarna och det kommer inte att synas någon nämnvärd skillnad.

Hur stort antal grafts som tas vid en transplantation med Strip-metoden, varierar från person till person. Den personliga hårkvaliteten avgör också hur lång tid det tar innan det transplanterade håret börjar växa, men det bör ske inom 3-5 månader efter transplantationstillfället. Det kommer att komma nytt hår under cirka 10 månader efter transplantationen och efter 12 – 15 månader är det möjligt att se det slutgiltiga resultatet.

Just nu bjuder vi på en fri håravfallsrapport värd cirka 2 500 kr.

Vid vilka typer av håravfall är Strip-metoden lämplig?

Strip-metoden har ett flertal fördelar för såväl kvinnor som män som vill åtgärda håravfall eller kala fläckar i hårbotten. För kvinnor kan en hårtransplantation till exempel handla om ett önskemål att kunna klippa en kort frisyr och inte behöva ha långt hår för att dölja områden med väldigt tunn eller obefintlig hårväxt. Män upplever ofta att flikarna i pannans hårfäste kryper allt längre bakåt eller att håret blir allt tunnare och glesare mitt uppe på hjässan. Genom att ta befintliga hårsäckar från patientens bakhuvud är det lättare att få hårsäckarna att fästa samtidigt som risken för att hårsäckarna stöts bort av kroppen minskar markant. Tekniken möjliggör att kirurgen kan transplantera två eller fler hårsäckar på samma ställe vilket även det ger goda förutsättningar för ett lyckat slutresultat. Andra fördelar är:

De många fördelarna med Strip-metoden gör att den är ett bra och säkert val när du vill göra en hårtransplantation. Eftersom tekniken använder sig av hårfolliklar som du själv donerar kommer den nya hårväxten ha samma kvalitet och struktur som ditt hår har i övrigt. Transplantationsteknikens utveckling och läkarnas ständigt ökande kunskaper inom området gör att du kan känna dig helt trygg med att resultatet blir tillfredsställande.

Sänk priset på din hårtransplantation med 70 %

Vår idé är att göra det enkelt för dig att hitta rätt hårklinik till marknadens bästa pris. Vi förmedlar pris på hårtransplantation och erbjudanden från ackrediterade hårkliniker. Just nu bjuder vi även på en fri håravfallsrapport värd cirka 2 500 kronor.

Den här webbsidan använder kakor för att du ska få en optimal upplevelse