Vad är hårimplantat?

icon
Hårimplantat kvinna

Det räcker med en snabb googling för att se att hårimplantat ofta är ett missuppfattat begrepp. Först och främst är det skillnad på artificiella och organiska hårimplantat. Organiska implantat sker med patientens egna hårsäckar, och en mer korrekt beskrivning av detta är hårtransplantation. Med hårimplantat menas vanligen artificiella implantat. I det här inlägget ska vi titta närmare på hårimplantat och redogöra för kvalitet, kostnad och resultat. Kort sagt, är konstgjorda implantat ett gångbart alternativ till en hårtransplantation?

Så går det till att implantera hår

Precis som inför en hårtransplantation börjar vägen till ett hårimplantat med en konsultation där patienten och den som utför behandlingen kommer överens om mängden nya strån samt färg och längd på dessa. Själva implantaten appliceras under lokalbedövning. Varje artificiellt implantat är försett med en liten ögla. Den som utför ingreppet för in en mycket tunn nål (tunnare än en knappnål) med implantatet i hårbotten. Nålen är sammankopplad med en apparat som säkerställer att implantatet hamnar på rätt djup, dvs 2 mm. Behandlingen är ytlig och det uppstår inte någon större blödning.

Som mest kan 1000 artificiella hårstrån implanteras på en och samma gång. Att applicera det maximala antalet strån tar vanligen cirka 1,5 timme. Precis som vid en hårtransplantation krävs inte någon sjukskrivning, däremot bör patienten inte röra vid det nya artificiella håret under en vecka efter implantationen då det inte hunnit växa fast.

För- och nackdelar med hårimplantat

Det finns personer som inte kan genomgå en hårtransplantation då de egna hårsäckarna och hårtillväxten på bakhuvudet håller för dålig kvalitet. För dessa personer kan hårimplantat vara ett alternativ. En stor nackdel är att resultatet ofta inte alls upplevs som lika naturligt som vid en hårtransplantation. De artificiella stråna är tillverkade i ett material som accepteras av kroppen och som växer fast. Då de är konstgjorda växer de inte, och den som genomgår ett ingrepp med artificiellt hår behöver således bestämma sig för en frisyr som måste behållas, eller klippas kortare. Om de artificiella stråna går av kommer de av naturliga orsaker aldrig att växa ut igen och ett nytt ingrepp blir oundvikligt.

En fördel med att implantera hår är att resultatet syns omedelbart. Patienten behöver inte vänta på att håret ska växa ut. En annan fördel är att de artificiella implantaten är tjockare än vanligt hår och de ger därför en fin täthet.

Risker med konstgjort hår

Precis som vid andra medicinska ingrepp finns det risker med hårimplantat. Det förekommer att kroppen reagerar på implantaten och stöter bort dem. Klinikerna informerar även om att allergiska reaktioner kan förekomma. Precis som vid andra ingrepp av medicinsk natur så kan det berörda området drabbas av infektioner. Den som genomgår ett hårimplantat måste därför noggrant följa de rekommendationer för eftervård som fås från kliniken.

Nackdelar med konstgjorda hårimplantat är främst relaterade till att de är just artificiella och det finns en viss risk för allergiska reaktioner och bortstötande av fibrerna. Som tidigare nämnts är det svårt att bibehålla ett naturligt utseende över tid. Generellt sett finns det lite forskning på området och det vetenskapliga underlaget med för och nackdelar är inte i närheten lika omfattande som det för hårtransplantationer.

Hur mycket kostar ett hårimplantat?

Priset för ett hårimplantat brukar anges per strå. I Sverige finns det få kliniker som utför metoden, men ett implantat med Biofibre kostar runt cirka 27,50 – 36,50 kronor per artificiellt strå. I länder som Turkiet är standardkostnaden för Biofibre-implantat 2,5 Euro.

Skillnaden i pris för artificiella implantat är således inte lika stor som prisskillnaden mellan olika länder vid en hårtransplantation. Anledningen till detta är att de artificiella implantaten är relativt kostsamma att köpa in för klinikerna. Den avgörande faktorn för priset för konstgjorda hårimplantat beror främst på antalet grafts och längden på det hår som ska implanteras. Vi tar upp Biofibre-implantat som prisexempel då produkten dominerar marknaden för hårimplantat.

Vad innehåller hårimplantat och vilka färger kan man få dem i?

Om vi utgår från det marknadsledande Biofibre-implantatet så innehåller det ett organiskt material som framställts av DNA-molekyler. Den här typen av implantat finns för närvarande i 13 olika nyanser. Det säljs i tre olika längder på 16, 30 eller 45 cm. Hårimplantatet finns i fyra olika utföranden, från spikrakt till mycket lockigt hår. Enligt uppgifter tappar patienten mellan 5 – 10 % av det implanterade håret per år och resultatet bör göras om efter 7 – 8 år. Hårimplantatet är alltså inte ett permanent alternativ till håravfall i motsats till en hårtransplantation.

Hårimplantat eftervård

Den som sätter i konstgjorda implantat i hårbotten har en del förhållningsorder efter själva ingreppet. Efter ingreppet är det viktigt att behålla en god hygien. Hårbottens yta (epidermis) producerar talg. Att producera talg är helt naturligt, och talg utgör en naturlig skyddande barriär. Det är dock viktigt att undvika överdriven talgproduktion i samband med hårimplantat. Man bör även behandla eventuellt mjäll innan ingreppet och regelbundet tvätta bort svett och smuts efter ingreppet.

Många tillverkare säljer specifika, milda, schampon som de rekommenderar vid tvätt av implantaten. Andra punkter som du bör tänka på efter transplantation av de konstgjorda hårimplantaten är:

  • Kamma implantaten i hårets riktning från hårbotten och ut till topparna
  • Använd helst en grovtandad kam och slit aldrig i de konstgjorda implantaten
  • Skölj rent håret (och implantaten) i duschen efter bad i pool eller hav
  • Skydda hårimplantaten vid bastubad genom att linda en fuktig handduk kring huvudet

 

Den som fått transplanterade implantat måste gör en årlig kontroll av dessa. Det är även bra att veta att de behöver fyllas på då de tunnas ut.

Konstgjort hår – en historisk överblick

De konstgjorda hårimplantatens vara eller icke vara har diskuterats flitigt sedan den senare halvan av 1900-talet. Fiberimplantat förbjöds i USA 1983, och anledningarna till detta var två:

  1. De ansågs innebära allt för stora hälsorisker
  2. Marknadsföringen av implantaten hade varit alldeles för aggressiv och lovat sådant som inte kunde hållas

 

Förbudet sågs över 2017, men hälsomyndigheterna bestämde att det skulle fortsätta gälla. Även om konstgjorda implantat förbjöds i USA så fortsatte de dock att godkännas i Europa, och i vissa andra delar av världen.

I Europa godkändes Biofibre (Medcap, Italien) 1996. De aktörer som tar fram och transplanterar artificiellt hår menar att dagens implantat i polyamidmaterial är säkra att använda. Idag finns det aktörer på den svenska marknaden som erbjuder produkten. Ett annat känt konstgjort implantat är det från Nido Corp. som godkänts i Japan sedan 1999.

Vanliga frågor om hårimplantat

Går det att få ett naturligt resultat med hårimplantat?

Den absolut vanligaste frågan angående artificiella implantat är huruvida de ger ett naturligt resultat. Generellt kan man konstatera att dagens moderna hårimplantatsvarianter (av Biofibre-typ) ser naturliga ut direkt efter själva ingreppet. Dessvärre är det svårare att behålla det naturliga utseendet under flera år. Anledningen till detta är att implantaten inte är naturliga, och de slits på ett annat sätt än hår.

Kan man få hårimplantat med riktigt hår?

Hårimplantat sker alltid med syntetiskt hår, det som en del kallar för hårimplantat med naturligt hår är egentligen en hårtransplantation.

Ger hårimplantaten ett permanent resultat?

Nej, implantat med syntetiskt hår behöver bättras på för att behålla en korrekt tjocklek och utseende. Hårtransplantation (där de egna hårsäckarna används) är det enda permanenta sättet att få tillbaka hår efter håravfall.

Bör jag välja hårimplantat eller hårtransplantation?

Hårimplantat innebär alltid en transplantation av syntetiska hårstrån medan en hårtransplantation är en transplantation av det egna naturliga håret. Det finns mängder med forskning som styrker att hårtransplantationer är säkra medan underlaget för konstgjorda hår är tunnare.

Artikeln reviderades i Augusti 2022.

Vill du jämföra priser på olika metoder vid håravfall? Jämför priser och aktuella erbjudanden, gratis och helt förbehållsfritt!
Jonas
Jonas
Som skribent har jag mer än 15 års erfarenhet av att skriva artiklar om skönhet, hälsa och medicinska framsteg. Jag har själv gjort en hårtransplantation och vet hur svårt det kan vara att hitta information. Det är något som jag vill ändra på!
Den här webbsidan använder kakor för att du ska få en optimal upplevelse